พิธีมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน BAKERSFIELD HIGH SCHOOL

Administrator

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดพิธีมอบทุนให้กับ นายสายน้ำ ดวงจันทร์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ที่สอบชิงทุนได้ ไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ BAKERSFIELD HIGH SCHOOL มลรัฐลอสแองเจลิ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (วันที่ 2-30 เมษายน 2565) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
- โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา
- สมาคมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิมสงขลา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565