การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565

Administrator

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร โดยมี นายนพดล หมิดทองคำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565