รวมภาพกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2565

Administrator

         โดยกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้มีการจัดกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาบูรณาการกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการประกวดในรายการต่างๆ เช่น การประกวดภาพวาด, คลิป TikTok, วิดีโอบน Youtube และการประกวดคำขวัญ เป็นต้น
         ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาตั้งแต่มีการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

รวมภาพกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา >>> คลิกที่นี่

ติดตามกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาต่างๆ ผ่านเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565