กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565

Administrator

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 แกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS จัดกิจกรรมฮีลใจนักเรียนในโรงเรียน และการสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนโดยการปรับทุกข์ สร้างสุข และให้กำลังใจกัน โดยนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565