กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565

Administrator

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้กาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) เป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวีเอกของไทย เพื่อเชิดชูกียรติและผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของภาษาไทย โดยมี
การแสดงเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานชั้นเอกของท่าน รวมถึงในวันเดียวกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการประกวดแข่งขัน โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดทักษะภาษาไทย
"เษกสร้อยสรวมกรรณวรรณกวี กลอนกานท์รัตนมณี สดุดีสุนทรภู่"

ทุกรายการประกวดแข่งข้นตัดสินแยกระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565