กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิจิตร พุ่มพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายอรุณโชติ ชนะโชติ

  ครู

 • นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก

  ครู

 • นางอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์

  ครู

 • นางสาวโรสนา โซ๊ะซูมะ

  ครู

 • นางสาวมัยมุน ดงมูซอ

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ