ติดต่อเรา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

เลขที่ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7431-4415, 0-7431-5390, 0-7431-1274, 0-7431-1258
โทรสาร : 0-7431-2646
อีเมล : wochor@gmail.com