มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565

Administrator

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่ละระดับชั้น ในแต่ละโครงการ ปีการศึกษา 2565 กำหนดเกรดเฉลี่ย 3.80 ขึ้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากงานโสตทัศนศึกษา >>> Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565