ชมรม TO BE NUMBER ONE รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

Administrator

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา

ชมภาพจากเพจงานโสตทัศนศึกษา>>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565