กิจกรรมติว PAT 7.7 ภาษาเกาหลี รูปแบบออนไลน์

Administrator

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติว PAT 7.7 (ภาษาเกาหลี) ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.โสภา คงเพ็ง อาจารย์ประจำสาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 

ชมสารประชมสัมพันธ์เพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565