กิจกรรมติว PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น รูปแบบออนไลน์

Administrator

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติว PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น) ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกนรินทร์ เอกอริยะศิริ อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 

ชมสารประชาสัมพันธ์>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565