Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

Administrator

        งานสภานักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการประกวด Pikul Youngteen 2018 (รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในโครงการพัฒนาศักยภาพงานสภานักเรียน  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565