สอบ PIZA ปีการศึกษา 2560

Administrator

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)" ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลที่ได้จากการทดสอบไปวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565