รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Administrator

        นาย ส.เมธัส  สังฆะโต นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รับโล่เชิดชูและเกียรติบัตร ณ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูละออง  สุขศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และครอบครัว  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565