กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563

Administrator

โครงการ English Program, Mini English Program และภาษาต่างประเทศที่ 2  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563

โดยมีนักเรียนในโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 คน ณ ห้องร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565