พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Administrator

        ด้วยในวันที่ 2 มกราคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบ 10 ปี ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

        โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565