กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ

Administrator

        ในวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 05.30-09.00 น. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระอุปถัมภ์โรงเรียน ในวโรกาสครบรอบ 10 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตและเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุน "เพชรวงพักตร์" ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี และสนับสนุนทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565