กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

Administrator

วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.อุดมชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางการบูรณาการการเรียนรู้กับศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565