เดินเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 3,500 ชีวิตทำจิตอาสา

Administrator

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา นำคณะครูและนักเรียน 3,500 คน สวมเสื้อสีเหลือง เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิยม ชูชื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่มีแนวโน้มไม่จบหลักสูตร 2565
กิจกรรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC WCS 2565
มอบทุนและเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม ปี 2565
พิธีเปิดพิกุลแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 2565