รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ

Administrator

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามคติพจน์ของโรงเรียน โดยใช้ “เพชรวงพักตร์ โมเดล” โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 

โดย นายนพดล  หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

รายละเอียด >> คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล