รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรม C.P.S.R โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

Administrator

     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรม C.P.S.R โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

 

โดย  นางอรทัย แก้ววิชิต

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน