รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

Administrator

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รองอรทัย แก้ววิชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน และที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
ชมสารประชาสัมพันธ์ >>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน