การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่าน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  • ครูพรพรรณ วิไลมงคลดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ครูสุพรรณี สารสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ครูธัญญวดี เสพมงคลเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมสารประชาสัมพันธ์ >>CLICK 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน