ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ

Administrator

การศึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย  นางสาวสาวิตรี บูละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


อ่านรายละเอียด >>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล