ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน

Administrator

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกปีที่ 1/1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

โดย  นางพัชนีย์ มาฮาซัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


อ่านรายละเอียด >>คลิกที่นี่
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ
รายงานการวิจัย โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์