งานวิจัย โดย นางวันเพ็ญ ภู่เพชร

Administrator

งานวิจัย เรื่อง รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาการใช้ห้องสมุด  รหัส ง20228  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559
 

บทคัดย่อ คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล