แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

Administrator

แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567  ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
  -  ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2567
  -  ปิดระบบ วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.
  -  ประกาศผลหน้าเว็บไซต์ สพม.สงขลา สตูล และ รร.ในสังกัด วันที่ 5 เมษายน 2567
  -  นักเรียนไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่จัดให้ไปเข้าเรียน วันที่ 6 เมษายน 2567

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
  -  ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. ถึง 2 เม.ย. 2567
  -  ปิดระบบ วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น.
  -  ประกาศผลหน้าเว็บไซต์ สพม.สงขลา สตูล และ รร.ในสังกัด วันที่ 5 เมษายน 2567
  -  นักเรียนไปมอบตัว ณ โรงเรียนที่จัดให้ไปเข้าเรียน วันที่ 6 เมษายน 2567

แจ้งความจำนงให้จัดหาที่เรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 >>คลิกที่นี่

แจ้งความจำนงให้จัดหาที่เรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 >>คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567