ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Administrator

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน

>>> อ่านรายละเอียดที่นี่ >>>

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง 545 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาชนิดพ่นหมึก แบบมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)