ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คน โดยวิธีการขายทอดตลาดเป็นการประมูลด้วยวาจา

>>> อ่านรายละเอียดที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาชนิดพ่นหมึก แบบมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 30 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)