พิธีมอบรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

Administrator

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ

นางสาวนสรีน หมื่นสุท ม. 4/9 และ นางสาว ญาตาวี ณ นคร ม. 5/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ หัวข้อ อาชีพสุดคูล

นางสาวญาดา เดชสถิตย์ ม. 5/15
รางวัลที่ 3 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ

นางสาว ณัฐกานต์พิไล อินทร์แก้ว ม. 5/15 รางวัลที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ

ณ ห้องสมุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ชมภาพกิจกรรมจากงานโสตทัศนศึกษา >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา