รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม

Administrator

ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
รายการแข่งขัน การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรมโดยใช้คำบรรยายภาษาอังกฤษ  ในงานมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2021 โดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่
1. นางสาวพรธิดา อัมรารัมย์ ม.4/16
2. นางสาวชณิสรา ชุมเทพ ม.4/16
3. นางสาวภัทรนันท์ จันทวงศ์ ม.4/16
4. นางสาวภวิษย์พร มากเอียด ม.4/16
5. นางสาวอนินทิตา วรรณชาลีกุล ม.4/16
และ นางสาววชิราภรณ์ แก้วก่อเกื้อ ม.4/16 ผู้สนับสนุนการตัดต่อ

มีครูดูแล ฝึกซ้อม คือ นายนิธิวัฒน์ อนุวัฒน์ และ Miss Kilday Tsuma

ชมผลงานจาก Intensive Language Programs >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี