ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

Administrator

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียนตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน

ระหว่่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนสามารถตรวจสอบ วันเวลา เนื้อหา ในการเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนนี้

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567