รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นปี 2563

Administrator

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายทวีผล ผลบุญ, นางอรทัย แก้ววิชิต และนายนพดล หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นปี 2563
จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่ีนี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา