สมัครโครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021"

Administrator

ประชาสัมพันธ์โครงการ "ผู้นำจิตอาสาทั่วไทย Youth Camp for Thailand 2021" พื้นที่ภาคใต้ วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567