เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

Administrator

นักเรียนสามารถดาวโหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ได้ตามรายการต่อไปนี้

รายการแข่งขัน ลิงค์ดาวโหลด

1.  การแข่งขันประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

2.  การแข่งขันตอบคำถามผ่าน QR Code ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

3.  การแข่งขันทักษะแนวคิดเชิงคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Download

 

4.  การแข่งขันประกวดวาดภาพเหมือนทางชีววิทยา

Download

5.  การประกวดถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภทภาพถ่ายทางดาราศาสตร

Download

 

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567