นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

Administrator

นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ (รางวัลพระราชทาน) จากการแข่งขันประจำปี 2562 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดังนี้

1. นางสาวกัญญารัตน์ มะลิด ม. 5/9 รางวัลที่ 3 ขับร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส เพลง Mon mec à moi

2. นางสาวสิรินาถ ราชแก้ว ม. 4/9 รางวัลที่ 3 วาดภาพในหัวข้อ En souvenir de S.A.R. la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l'enseignement du français : "Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande"

3. นายธามรินทร์ ชมชื่น ม. 6/9 รางวัลชมเชยเล่าเรื่อง หัวข้อ Le Voyage

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา