รางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 4 สาขาผู้บริหารภาครัฐดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2561

Administrator

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 หม่อมหลวงวันชัย  นวรัตน์ ประธานพิธี โครงการยกย่องสร้างสรรค์ "กินรีทอง" คนดีต้นแบบของสังคมไทย มอบรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 4 แก่ ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สาขา ผู้บริหารภาครัฐดีเด่น

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา