กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียน ตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน (ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

✔สำหรับนักเรียนที่สนใจ ตรวจสอบเนื้อหา วัน เวลา และเข้าห้องเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567