กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจร่วมกิจกรรม
“Math Game Online By SUDOKU”
ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2564
**ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทุกคน
ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่
https://forms.gle/hohcJ7afqxMxWZmE8

ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตร ได้ที่ www.woranari.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567