กิจกรรมเด็กอวด(ทำ)ดี

Administrator

        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน

        ชวนน้อง ๆ ร่วมกันปั้นทีมเด็กอวด(ทำ)ดี ที่พร้อมจะทำในสิ่งที่รักและใฝ่ฝันจากทักษะและพรสวรรค์ ซึ่งนอกเหนือจากการ Workshop แล้ว  น้อง ๆ จะได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเขียนแผนจากจินตนาการผสมผสานกับความรู้ที่ได้จากการ Workshop ที่สามารถสร้างขึ้นมาให้เป็นจริง  เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  โดยจะได้รับเงินสนับสนุนดำเนินโครงการ มูลค่า 30,000 บาท  พร้อมโอกาสในการเสนอแนวความคิดดี ๆ ไปสู่สังคมเพื่อให้ผลงานได้เป็นที่ประจักษณ์ต่อสาธารณชน
 รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567