แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

Administrator

เชิญชวนร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"

        "คุ้มครองเด็ก" เป็นแอพพลิเคชันการแจ้งเหตุสำหรับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์เด็กและเยาวชนในสภาวะเสี่ยง และถูกละเมิด/ทอดทิ้ง/แสวงประโยชน์/ความรุนแรง รวมถึงประสบปัญหาอื่น ๆ ให้ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ และครอบคลุมทั่วประเทศ รายงานการแจ้งเหตุจะถูกส่งไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดที่เกิดเหตุโดยตรง สามารถติดตามและตรวจสอบผลการช่วยเหลือได้ เป็นแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนเชิงรุกโดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน

อ่านคู่มือแอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"  >>> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567