ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

Administrator

          ตามที่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561 ซึ่งบัดนี้ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ทั้งนี้จะดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567