โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยรังสิต

Administrator

 เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม สมัครเพื่อร่วมทำ workshop โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 2 ต.ค. 61 พร้อมมัดจำค่าสมัคร คนละ 100 บาท (ได้รับเงินมัดจำคืน เมื่อเข้าอบรม)

 สถานที่รับสมัคร : ห้องสำนักงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ห้อง 111) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567