ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy

Administrator

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องวิทยาศาสตร์ Lab boy 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมนำเสนอเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และเริ่มปฏิบัติงาน โดยรายงานตัวที่งานบุคคล โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการเรียกบุคคลในลำดับต่อไปมารายงานตัว

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานอาคารสถานที่