รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

Administrator

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 >> คลิกที่นี่

ระบบรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

รายละเอียดการรับสมัคร ความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4

1. กรีฑา ว่ายน้ำ เปตอง ฟุตซอล ลีลาศ >> คลิกที่นี่

2. ดนตรีสากล ด้านการขับร้อง >> คลิกที่นี่

3. ดนตรีสากล (วงสตริง) >> คลิกที่นี่

4. ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) >> คลิกที่นี่

5. นาฏศิลป์ >> คลิกที่นี่

6. ดนตรีไทย ม.1  >> คลิกที่นี่

7. ดนตรีไทย ม.4 >> คลิกที่นี่

8. ทัศนศิลป์ >> คลิกที่นี่

9. ด้านทักษะภาษาไทย >> คลิกที่นี่

 

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567