ผู้บริหารและครูรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันครู จ.สงขลา

Administrator

ผู้บริหารและครูรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในวันครู จ.สงขลา
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” 16 มกราคม 2565
1. นายอนันต์ ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

2. ครูบุณยนุช สิทธิโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดสงขลา

ชมภาพเพิ่มเติมจากงานโสตทัศนศึกษา >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา