ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

- English Program คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 141  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 142  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 144  คลิกที่นี่ 

- Mini English Program ห้อง 146  คลิกที่นี่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

- โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม  คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1 และม.4
แอพพลิเคชัน "คุ้มครองเด็ก"
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ฉบับปรับปรุงวันที่ 20 เม.ย. 2564
การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564