การกรอกข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ

Administrator

การจัดเก็บข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ  ปีการศึกษา 2562

เอกสารประกอบการกรอกข้อมูล >> ดาวโหลดที่นี่

ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร >> เข้าสู่เว็บไซต์

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลการจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์