Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29:11:2017 Written by Super User 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29:11:2017 Written by Super User 51
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.3 - ม.6 เข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์(STARWOR CAMP) ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561 23:11:2017 Written by Super User 689
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน 11:11:2017 Written by Super User 254
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 28:10:2017 Written by Super User 7058
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ 05:10:2017 Written by Super User 448
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีกา่รศึกษา 2560 04:10:2017 Written by Super User 455
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 29:09:2017 Written by Super User 308
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 14:09:2017 Written by Super User 1439
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 12:09:2017 Written by Super User 365